Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πως να κάνουμε Format στον υπολογιστή μας. Το μάθημα έχει χωριστεί σε δυο μέρη: