Το Βικιεπιστήμιο είναι ένα νέο εγχείρημα του ιδρύματος Wikimedia που αναζητά τρόπους για τη χρησιμοποίηση της δύναμης ενός wiki για την υποστήριξη της διαδικτυακής μάθησης.

Δες μία Εισαγωγή στο Βικιεπιστήμιο.