Βοήθεια:Οδηγός ξενάγησης/Κύρια Σελίδα

Οδηγός ξενάγησης

Αυτή η σελίδα είναι μέρος του οδηγού ξενάγησης.

Το περιεχόμενο παρακάτω είναι από την κύρια σελίδα του Βικιεπιστημίου. Εδώ περιέχονται οι σημαντικότεροι σύνδεσμοι αυτού του έργου καθώς επίσης είναι και η σελίδα από την οποία θα μπορούσες να ξεκινήσεις.

Η επόμενη σελίδα που θα εξετάσουμε είναι η πύλη της κοινότητας.

Συνεχίστε την ξενάγησηΚαλώς ήρθατε στο Βικιεπιστήμιο

Κοινότητα ανοικτής μάθησης

με 445 μαθησιακούς πόρους.

Bικιεπιστήμιο:Κύρια Σελίδα


Πλοήγηση

Πλοήγηση

Συμβούλιο · Βοήθεια · Bικιεπιστήμιο · Διαγραφή · Πύλη κοινότητας

Τι είναι το Βικιεπιστήμιο;

Το Βικιεπιστήμιο είναι μια κοινότητα για τη δημιουργία και τη χρήση ελεύθερου υλικού μαθήσεως και δραστηριοτήτων. Το Βικιεπιστήμιο ειναι ένας πολυδιάστατος κοινωνικός οργανισμός αφιερωμένος στη μάθηση, στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην υπηρεσία. Οι πρωταρχικοί του σκοποί είναι:

  • Να δημιουργεί και να φιλοξενεί ελεύθερο περιεχόμενο, υλικό μάθησης, πηγές, και πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες σε όλες τις γλώσσες.
  • Να αναπτύσσει συνεργάσιμα σχέδια μάθησης και κοινότητες γύρω από αυτό το υλικό.

Μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς συμμετέχοντας στην κοινότητα του Βικιεπιστημίου ώστε να αναπτύξουμε υλικό ελεύθερα διαθέσιμο για όλους.

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες του Βικιεπιστημίου που βοηθούν στην προσπάθεια για τη δημιουργία του, είτε για να τους ζητήσετε βοήθεια είτε για να συνομιλήσετε μαζί τους μπορείτε να το κάνετε στους παρακάτω χώρους που φτιάχτηκαν για την επικοινωνία των χρηστών του ελληνικού βικιεπιστημίου:

  • Βικιβήμα -ο χώρος συνάντησης των χρηστών του ελληνικού βικιεπιστημίου


  • IRC -το κανάλι του ελληνικού βικιεπιστημίου στο IRC για άμεσες συζητήσεις.

Άλλα εγχειρήματα

Βικιεπιστήμιο:Άλλα εγχειρήματα