Δεδομένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές

ΕισαγωγήΕπεξεργασία

Βιομηχανική Επανάσταση (πριν 2 αιώνες)

 • Οι μηχανές αντικατέστησαν την ανθρώπινη δύναμη
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Διαδικασία αλλαγής - πολύ αργή

Η Επανάσταση της Πληροφορίας (σήμερα)

 • Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη - επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας
 • Μεγάλος όγκος πληροφοριών (Κείμενο, Εικόνα, Ήχος κ.α.)
 • Φθηνή και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες
 • Τεράστια ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών

Τι είναι πληροφορική;Επεξεργασία

Πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις επιστημονικές και τεχνολογικές έννοιες, μεθόδους και διαδικασίες που έχουν σχέση με το χειρισμό, την επεξεργασία, τη διάδοση και τη χρήση πληροφοριών.

Το κύριο εργαλείο της Πληροφορικής είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής  

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και τα κύρια μέρη τουΕπεξεργασία

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής: Είναι μια αυτόματη ηλεκτρονική μηχανή που δέχεται, φυλάσσει, επαναφέρει, επεξεργάζεται δεδομένα και πληροφορίες.

Υλικό (Hardware): Ορίζεται ο υλικός εξοπλισμός του Η.Υ

Λογισμικό (Software): Είναι όλα τα προγράμματα ενός Η.Υ

Πρόγραμμα: Είναι μια ακολουθία εντολών κατανοητές από τον Η.Υ

Αρχές Λειτουργίας του Η.ΥΕπεξεργασία

Κύριες λειτουργίες του Η.Υ

 • Είσοδος
 • Αποθήκευση / Επαναφορά
 • Επεξεργασία
 • Έξοδος

 

Δεδομένα / ΠληροφορίεςΕπεξεργασία

 • Δεδομένα είναι ακατέργαστα στοιχεία που εισάγονται στον Η.Υ για επεξεργασία.
 • Πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα που μας δίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μετά από την επεξεργασία των δεδομένων

Παράδειγμα:

 

Ηλεκτρονικός ΑλφαβητισμόςΕπεξεργασία

"Όσοι σήμερα αγνοήσουν την Πληροφορική, στο προσεχές μέλλον θα είναι κάτι ανάλογο με τους σημερινούς αναλφάβητους"

Κλαίρη Αγγελίδου

Ηλεκτρονικά Αλφαβητισμένο Άτομο

 • Γνωρίζει βασικά στοιχεία της Πληροφορικής (Η.Υ, δεδομένα, πληροφορίες κ.α.)
 • Κατέχει βασικές γνώσεις χρήσης του Η.Υ
 • Γνωρίζει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Η.Υ
 • Είναι ενημερωμένο για τις κοινωνικές επιπτώσεις των Η.Υ