Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο

Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ) είναι ένα αλφάβητο που χρησιμοποιείται για τη φωνητική μεταγραφή των γραμμάτων μιας γλώσσας. Σε αντίθεση με πολλές άλλες μεθόδους μεταγραφής που περιορίζονται σε γλωσσικές οικογένειες, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο προορίζεται για να βοηθήσει κάποιον που δεν ξέρει να διαβάσει μια γλώσσα να τη διαβάσει και το ΔΦΑ καλύπτει όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αναπτύχθηκε από φωνητικούς της Βρετανίας και της Γαλλίας, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Φωνητικών. Το ΔΦΑ δημιουργήθηκε το 1888. Η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 1993.