Δωρεάν λογισμικό ονομάζεται το λογισμικό που διανέμεται χωρίς κανένα απολύτως χρέος (freeware).

Ανοικτός πηγαίος κώδικαςΕπεξεργασία

Κάθε λογισμικό έχει έναν πηγαίο κώδικα που αργότερα μεταγλωττίζεται σε εκτελέσιμο κώδικα μηχανής ή εκτελείται ως έχει απο κάποιον διερμηνέα (interpreter), πολλές φορές, ένα freeware μπορεί να είναι open source (ανοικτού κώδικα) που σημαίνει ότι ένας προγραμματιστής είναι σε θέση να αλλάξει τον κώδικα δεδομένου ότι το επιτρέπει η άδεια (π.χ.: MIT, GNU και άλλα).