Η μουσική είναι μια μορφή τέχνης. Τα κοινά στοιχεία της μουσικής είναι η μελωδία, οι νότες και η αρμονία, ο ρυθμός είναι το τέμπο, το μέτρο, και η άρθρωση.

Τα φθογγόσημα, οι ονομασίες τους, η διάρκεια και οι παύσεις των φθογγοσήμων

Νότες και αξίες επεξεργασία

Είδη αξιών (φθογγόσημα) επεξεργασία

Παρεστιγμένα επεξεργασία

Είδη μέτρου επεξεργασία

Κλειδιά επεξεργασία

Αλλοίωση επεξεργασία

Στιγμή διαρκείας επεξεργασία

Αποστάσεις επεξεργασία

Είδη ημιτονίων επεξεργασία

Κλίμακες επεξεργασία

Μείζονες επεξεργασία

Ελάσσονες επεξεργασία

Μουσικά όργανα επεξεργασία

Έγχορδα επεξεργασία

Πνευστά επεξεργασία

Πληκτροφόρα επεξεργασία

Υπεύθυνοι επεξεργασία

  1. Πανεπιστήμιο

Μαθητές επεξεργασία

Νέα επεξεργασία

  • 27-10-2016:Το τμήμα άνοιξε!