Εδώ μπορείτε να δηλώσετε πως ενδιαφέρεστε να μάθετε για το Ubuntu και σε ποιες από τις τρεις σειρές μαθημάτων. Ο κατάλογος αυτός βοηθάει στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του τμήματος.

Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα για το πως γίνονται οι δηλώσεις

Παράδειγμα Επεξεργασία

Konsnsos 1 Οκτωβρίου 2008 Βασικά του Ubuntu Χρήση εφαρμογών στο Ubuntu Προγραμματίζοντας (σ)το Ubuntu

Εγγραφές Επεξεργασία