Τμήμα:Ubuntu/Πρόταση επιφάνειας εργασίας

Για επιφάνεια εργασίας: Affecting your machine, Διαστάσεις 1024x768.

Για λήψη εδώ