ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Επεξεργασία  

Εισαγωγή

Εισαγωγή !

  • Ανακοίνωση 5
  • Ανακοίνωση 4
  • Ανακοίνωση 3
  • Ανακοίνωση 2
  • Ανακοίνωση 1
Επεξεργασία  

Μαθήματα-Πρόγραμμα Σπουδών

Προϋποθέσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτούνται γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής επιπέδου Λυκείου.

1ος Κύκλος Σπουδών (βασικές θεωρητικές γνώσεις μηχανικών) Επεξεργασία

Μαθηματική Ανάλυση Επεξεργασία

Γραμμική Άλγεβρα Επεξεργασία

Παραστατική Γεωμετρία Επεξεργασία

Τεχνικό Σχέδιο Επεξεργασία

Γεωλογία Μηχανικού Επεξεργασία

Φυσική Επεξεργασία

Χημεία Επεξεργασία

2ος Κύκλος Σπουδών (προκεχωρημένες θεωρητικές γνώσεις πολ. μηχανικών) Επεξεργασία

Τεχνική Μηχανική Επεξεργασία

Στατική Επεξεργασία

Μηχανική των Ρευστών Επεξεργασία

Εδαφομηχανική Επεξεργασία

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Επεξεργασία

Διαφορικές Εξισώσεις-Μιγαδικές Συναρτήσεις Επεξεργασία

Αριθμητική Ανάλυση Επεξεργασία

Πιθανότητες-Στατιστική Επεξεργασία

Τεχνικά Υλικά Επεξεργασία

Φυσική Δομών Επεξεργασία

Γεωδαισία Επεξεργασία

Φωτογραμμετρία Επεξεργασία

Πεπερασμένα Στοιχεία Επεξεργασία

3ος Κύκλος Σπουδών (κατασκευαστικές γνώσεις πολ. μηχανικών) Επεξεργασία

Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Επεξεργασία

Σιδηρές Κατασκευές Επεξεργασία

Ξύλινες Κατασκευές Επεξεργασία

Υδραυλικές Κατασκευές Επεξεργασία

Γεωτεχνικά Έργα Επεξεργασία

Οδοποιία Επεξεργασία

Στοιχεία Οικοδομών Επεξεργασία

4οςΚύκλος Σπουδών (συμπληρωματικές γνώσεις πολ. μηχανικών) Επεξεργασία

Αστικά Υδραυλικά Έργα Επεξεργασία

Μεταφορικά Συστήματα-Κυκλοφοριακή Ροή Επεξεργασία

Στοιχεία Δικαίου Επεξεργασία

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Επεξεργασία

Πολεοδομία Επεξεργασία

Βελτιστοποίηση Συστημάτων Επεξεργασία

Οικονομία Επεξεργασία

Ειδικά,προκεχωρημένα και επιστημονικά θέματα Επεξεργασία


Επεξεργασία  

Έρευνες

  • Έρευνα 1