Χρήστης:Makedonier/Μπάρα

Makedonier
σε :
EL : 445
DE :
EN :
FR :
IT :
Στατιστική: ΒΕ
Βικιεπιστήμιο:Βαβέλ
el
Πρότυπο:User pnt
en-3
fr-2
it-1
html-1 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε βασικού επιπέδου html προγραμματισμό.