Γενικές παρατηρήσειςΕπεξεργασία

  • Θέλω να συνεισφέρω κι εγώ στην προσπάθεια όσο μπορώ και δίνοντας και παίρνοντας γνώσεις.
  • Στην αρχή θα ήθελα την ενεργή στήριξη των παλαιότερων μελών. Γνωρίζω ότι έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, αφού όπως βλέπω, τα περισσσότερα είναι υπό κατασκευή. Όμως ο χώρος χρειάζεται συντονισμό εκτός από γνώσεις.
  • Έχω αρκετές γνώσεις σε αρκετούς τομείς και πρόσβαση σε πηγές στους τομείς αυτούς, αλλά ομολογώ και κενά. Επίσης συνεισφέρω στη ΒΠ.
  • Με ενδιαφέρουν αρκετοί τομείς. Πιστεύω στο συνδυασμό ειδίκευσης και ευρυμάθειας.
  • Τομείς που μ' ενδιαφέρουν κυρίως: Πληροφορική, Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Αστρονομία, Ιστορία, Γεωλογία.
  • Να μην συμπεριληφθεί το μάθημα των θρησκευτικών στο βικιεπιστημίο. Καθώς να προωθηθεί η ιδέα της αφαίρεσης του απο τα ελληνικά σχολεία μέσω της γνώσης.

ΤμήματαΕπεξεργασία

Βιολογία, Γεωλογία, Ιστορία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία,

Επαφές με συναδέλφουςΕπεξεργασία

Assassingr, Fotios, Konsnos, Lady, ZaDiak,

Χρήσιμες συντομεύσειςΕπεξεργασία

Vchorozopoulos,
Βοήθεια:Μαθηματικοί τύποι TeX,
σελίδα του αγγλικού Βικιεπιστημίου,
σελίδα τεκμηρίωσης του Mediawiki,
Λογική και Βασικές Μαθηματικές Αρχές

Χρήσιμα πρότυπαΕπεξεργασία

Πρότυπο:ΔΜΟρισμός, Πρότυπο:ΠΕΜ,